М е б е л ь н ы й    щ и т 

    из массива дуба   

Выберите сорт:

АВ  ВС  СС 

Порода                  Тип щита                    Длина,     Ширина,   Толщина,       Цена,    

                                                                                мм              мм              мм             за м3        

            Дуб                Цельноламельный АВ               900                600                 20               204 000        
            Дуб                Цельноламельный АВ              1000               600                 20               204 000       
            Дуб                Цельноламельный АВ              1100               600                 20               204 000       
            Дуб                Цельноламельный АВ              1200               600                 20               204 000       
            Дуб                Цельноламельный АВ              1300               600                 20               204 000       
            Дуб                Цельноламельный АВ              1400               600                 20               204 000       
            Дуб                Цельноламельный АВ              1500               600                 20               228 000       
            Дуб                Цельноламельный АВ              1600               600                 20               228 000       
            Дуб                Цельноламельный АВ              1700               600                 20               228 000        
            Дуб                Цельноламельный АВ              1800               600                 20               228 000        
            Дуб                Цельноламельный АВ              1900               600                 20               228 000        
            Дуб                Цельноламельный АВ              2000               600                 20               228 000        
            Дуб                Цельноламельный АВ              2100               600                 20               228 000        
            Дуб                Цельноламельный АВ              2200               600                 20               228 000        
            Дуб                Цельноламельный АВ              2300               600                 20               228 000        
            Дуб                Цельноламельный АВ              2400               600                 20               228 000        
            Дуб                Цельноламельный АВ              2500               600                 20               237 500        
            Дуб                Цельноламельный АВ              2600               600                 20               237 600        
            Дуб                Цельноламельный АВ              2700               600                 20               237 600        
            Дуб                Цельноламельный АВ              2800               600                 20               237 600        
            Дуб                Цельноламельный АВ              2900               600                 20               237 600        
            Дуб                Цельноламельный АВ              3000               600                 20               237 600        

            Дуб                Цельноламельный АВ               900                300                 40               186 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1000               300                 40               186 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1100               300                 40               186 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1200               300                 40               186 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1300               400                 40               186 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1400               400                 40               186 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1500               400                 40               186 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1600               400                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1700               400                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1800               400                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1900               400                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2000               400                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2100               400                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2200               400                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2300               400                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2400               400                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2500               400                 40               228 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2600               400                 40               228 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2700               400                 40               228 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2800               400                 40               228 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2900               400                 40               228 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              3000               400                 40               228 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1300               600                 40               186 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1400               600                 40               186 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1500               600                 40               186 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1600               600                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1700               600                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1800               600                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1900               600                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2000               600                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2100               600                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2200               600                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2300               600                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2400               600                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2500               600                 40               228 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2600               600                 40               228 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2700               600                 40               228 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2800               600                 40               228 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2900               600                 40               228 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              3000               600                 40               228 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1300               800                 40               186 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1400               800                 40               186 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1500               800                 40               186 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1600               800                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1700               800                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1800               800                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1900               800                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2000               800                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2100               800                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2200               800                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2300               800                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2400               800                 40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2500               800                 40               228 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2600               800                 40               228 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2700               800                 40               228 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2800               800                 40               228 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2900               800                 40               228 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              3000               800                 40               228 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1300              1000                40               186 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1400              1000                40               186 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1500              1000                40               186 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1600              1000                40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1700              1000                40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1800              1000                40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              1900              1000                40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2000              1000                40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2100              1000                40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2200              1000                40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2300              1000                40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2400              1000                40               216 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2500              1000                40               228 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2600              1000                40               228 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2700              1000                40               228 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2800              1000                40               228 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              2900              1000                40               228 000         
            Дуб                Цельноламельный АВ              3000              1000                40               228 000         


            Дуб      Цельноламельный АВ (бурые)         1000                620                20               168 000         
            Дуб      Цельноламельный АВ (бурые)         1100                620                20               168 000         
            Дуб      Цельноламельный АВ (бурые)         1200                620                20               168 000         
            Дуб      Цельноламельный АВ (бурые)         1300                620                20               173 000         
            Дуб      Цельноламельный АВ (бурые)         1400                620                20               173 000         
            Дуб      Цельноламельный АВ (бурые)         1500                620                20               173 000         
            Дуб      Цельноламельный АВ (бурые)         1600                620                20               180 000         
            Дуб      Цельноламельный АВ (бурые)         1800                620                20               180 000         
            Дуб      Цельноламельный АВ (бурые)         2000                620                20               192 000         
            Дуб      Цельноламельный АВ (бурые)         2500                620                20               200 000         
            Дуб      Цельноламельный АВ (бурые)         2600                620                20               200 000         
            Дуб      Цельноламельный АВ (бурые)         2800                620                20               200 000         
            Дуб      Цельноламельный АВ (бурые)         2900                620                20               200 000         

            Дуб      Цельноламельный АВ (бурые)         3000                620                20               200 000                  Дуб   Цельноламельный АВ (двухслойные)        1000                300                40               186 000        

    Дуб   Цельноламельный АВ (двухслойные)        1100                300                40               186 000        

    Дуб   Цельноламельный АВ (двухслойные)        1200                300                40               186 000        

    Дуб   Цельноламельный АВ (узкая ламель)         900                300                40               150 000         


            Дуб                Срощенный АВ                          2500                400                20               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          3000                400                20               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          3500                400                20               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          4000                400                20               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          2500                600                20               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          3000                600                20               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          3500                600                20               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          4000                600                20               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          2500                800                20               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          3000                800                20               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          3500                800                20               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          4000                800                20               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          2500               1000               20               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          3000               1000               20               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          3500               1000               20               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          4000               1000               20               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          2500                 400               40               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          3000                 400               40               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          3500                 400               40               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          4000                 400               40               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          2500                 600               40               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          3000                 600               40               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          3500                 600               40               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          4000                 600               40               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          2500                 800               40               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          3000                 800               40               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          3500                 800               40               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          4000                 800               40               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          2500               1000               40               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          3000               1000               40               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          3500               1000               40               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          4000               1000               40               114 000          

            Дуб                Срощенный АВ                          3500                 600               40               114 000          
            Дуб                Срощенный АВ                          4000                 600               40               114 000          
    Дуб         Срощенный АВ (узкая ламель)             1500                 900               40               110 000          
    Дуб         Срощенный АВ (узкая ламель)             1500                 600               40               110 000          
    Дуб         Срощенный АВ (узкая ламель)             1800                 900               40               110 000          
    Дуб         Срощенный АВ (узкая ламель)             1800                 600               40               110 000          
    Дуб         Срощенный АВ (узкая ламель)             2400                 900               40               110 000          
    Дуб         Срощенный АВ (узкая ламель)             2400               1200               40               110 000          
    Дуб         Срощенный АВ (узкая ламель)             2400               1200               40               110 000          
    Дуб         Срощенный АВ (узкая ламель)             2400                 600               40               110 000          

    Дуб         Срощенный АВ (узкая ламель)             2400                 600               40               110 000          
    Дуб         Срощенный АВ (узкая ламель)             2400                 600               40               110 000          
    Дуб         Срощенный АВ (узкая ламель)             2400                 600               40               110 000          
    Дуб         Срощенный АВ (узкая ламель)             2400                 600               40               110 000          
    Дуб         Срощенный АВ (узкая ламель)             3000                 600               40               110 000          
    Дуб         Срощенный АВ (узкая ламель)             3000                 600               40               110 000          
    Дуб         Срощенный АВ (узкая ламель)             3000                 600               40               110 000          

    Дуб         Срощенный АВ (узкая ламель)             3000                 600               50               114 000          

    Дуб         Срощенный АВ (узкая ламель)             3500                 600               40               110 000          
    Дуб         Срощенный АВ (узкая ламель)             4000                 600               40               110 000          

    Дуб         Срощенный АВ (узкая ламель)             3000                 300               50               114 000          
    Дуб         Срощенный АВ (узкая ламель)             4000                 300               50               114 000          

    Дуб         Срощенный АВ (узкая ламель)               900                 500               50               114 000          
    Дуб         Срощенный АВ (узкая ламель)             3000                 600               60               120 000          

    Дуб         Срощенный АВ (узкая ламель)             3000                 800               80               130 000          
    Дуб         Срощенный АВ (узкая ламель)             3600                1000             100              140 000          

 

Порода: Дуб Кавказ                            
Сорт АВ – лицевая сторона бездефектная, на нижней пласти допускаются сучки до 10-15 мм, цветовая неоднородность.      
Влажность древесины  8%+/-2%                            
Допуск по толщине   0мм                                                     
Допуски по ширине  0+3мм                            
Допуск по длине  0+5мм                            
Ширина ламели  40-45 мм.                            
Шлифование  зернистость  не  менее  Р-120                            
Склеивание на гладкую фугу, клей  Kleiberit 303.2  категория нагрузки D3                            

141702 Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд 10                        Завод Нестандартных Деревянных Конструкций

ИНН   5047153756  КПП   504701001  ОГРН 1145047004057 Р/С 40702810402810000291

Кор/сч. 30101810200000000593 В ОПЕРУ Москва АО «АЛЬФА-БАНК»  БИК 044525593

®

  • Instagram Social Иконка
  • Facebook Социальной Иконка